Werkwijze

Hoe werken wij?

Baby Blij is een kleine, laagdrempelige praktijk waarbij het geven van veel persoonlijke aandacht belangrijk voor ons is. Baby Blij combineert de zorg voor jou als (toekomstige) ouder met aandacht voor je kindje.

Belangrijk in de Baby Blij werkwijze zijn:

 • Jullie wens staat op de eerste plaats
 • Met positiviteit en humor aan de slag gaan
 • De kern aangaan, doelgericht aan de slag gaan
 • We proberen in openheid te werken en alles af te stemmen

Intake
Onze hulp begint met een intake. Hierin maken we kennis met elkaar. We vertellen jullie over onszelf en onze werkwijze en zullen vragen stellen zoals waarom jullie op dit moment bij ons komen. We kijken samen met jullie wat er nodig is en maken samen een plan. Waarna we aan de slag gaan.

In te zetten hulp
We bieden psychologische en psychotherapeutische hulp. Daarnaast kunnen we ook relatietherapie en systeemtherapie bieden. Ook het voorschrijven van medicatie is mogelijk via onze psychiater.

Diagnostiek
Eventueel met behulp van diagnostiek kunnen we vaststellen wat er aan de hand is. Dit kan diagnostiek zijn gericht op jou of je partner. Ook kan het gericht zijn op je kind of op de interactie tussen ouders en kind(eren). Hiervoor worden testen afgenomen, observaties gedaan en worden vragenlijsten ingevuld. Ook het testen van jongeren is mogelijk.

Begeleiding
Er kan begeleiding plaatsvinden om te ondersteunen bij de hechting en interactie met jullie kind(eren). De begeleiding gaat praktisch aan de slag om zaken in het dagelijks leven aan te leren.

Behandeling:
Veel gebruikte therapievormen:

 • Cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie > vgct.nl.
  Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken.
 • Schematherapie > schematherapie.nl.
  Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.
 • EMDR > emdr.nl.
  EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldincident. Tevens biedt Baby Blij pre-verbale trauma behandeling zodat er weer ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de ontwikkeling van een kind.
 • MIG
  Binnen het veld van Infant Mental Health en trauma inzicht in de videofeedbackmethode Modified Interaction Guidance (MIG). Deze methode voor jonge kinderen (0 – 6 jaar) met gehechtheidsproblematiek en met ouders die een onverwerkt traumatisch verleden hebben, wordt in Nederland steeds vaker toegepast.
 • AFFT
  De hechtingsgerichte ouder-kindtherapie (Attachment-Focused Family Therapy, AFFT, ook wel genoemd Dyadic Developmental Psychotherapy, DDP). Dit model is gericht op het herstel van een veilige hechtingsrelatie van het kind met zijn/haar ouders. Het is oorspronkelijk gericht op pleeg- en adoptiekinderen en andere getraumatiseerde kinderen met een hechtingsstoornis, maar ook toepasbaar voor ‘gewone’ gezinnen met andere problemen. Het is zowel bruikbaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd als voor pubers.

Opbouw kortdurende generalistische behandeling.
Een behandeling start met een intake gesprek, aan het eind van dit gesprek zal de hulpvraag en doelen helder zijn voor u en de behandelaar van Baby Blij en kan gekeken worden of Baby Blij een passend hulpaanbod heeft of dat U beter elders terecht kan.

Wanneer Baby Blij een passend hulpaanbod denkt te kunnen doen, zal gekeken worden of dit gelijk kan starten of dat er nog wachttijd is.

Als de behandeling eenmaal loopt zal aan het eind van de sessie vaak een paar vragen gesteld worden met betrekking tot de doelen. Na elke 3 sessies zal geëvalueerd worden.

Een behandeltraject stopt wanneer de doelen in voldoende mate bereikt zijn, en zal maximaal 12 sessies duren.

Aanbod en werkwijze van toepassing e-health interventies

 • E-health, Baby Blij werkt via Mind district. Hierin kan een dagboek voor huiswerk ingevuld worden bijvoorbeeld of bepaalde oefeningen gedaan worden. Echter ook een gehele behandeling kan hierin gedaan worden bijvoorbeeld een angst en paniek behandeling of een mindfulness behandeling.
 • Baby Blij gebruikt e-health als een onderdeel van een behandeling naast een aantal ‘live’ sessies. U kan er met uw behandelaar ook voor kiezen de gehele behandeling via het e-health programma te doen.

Supervisie en onderwijsactiviteiten
Het geven van supervisie en onderwijsactiviteiten (o.a. met betrekking tot Infant Mental Health)