Tarieven en contracten

Vergoeding Volwassenen

De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Baby Blij valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Baby Blij brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar of draagt zorg voor een nota die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding zijn volledig afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de door u afgesloten polis. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2020 bedraagt €385,- per verzekerde. Indien u een behandeling bij Baby Blij krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico. 

Vrijwillig eigen risico

U kunt bovenop het verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is in 2020. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of over het bedrag wat u nog heeft openstaan.

Eigen bijdrage

Baby Blij heeft niet met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten. Mocht het zo zijn dat wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kan u toch gewoon bij Baby Blij terecht.

Het is wel belangrijk om te weten voorafgaand aan de behandeling hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt voor niet gecontracteerde GGZ zorg bij de polis die u heeft.

Voor Baby Blij is een minimumbedrag van 75% van het door uw zorgverzekeraar vastgestelde ‘marktconforme/gemiddeld gecontracteerde’ tarief voldoende.

Indien uw zorgverzekeraar minder uitkeert dan 75% van dit tarief, resulteert het verschil in een door u te betalen eigen bijdrage, dus dan krijgt u een rekening van Baby Blij tot 75%. Hoeveel het bedrag dan wordt wat wij in rekening brengen is afhankelijk van uw behandeling. Mocht u krap bij kas zitten en uw verzekering vergoedt minder dan 75% is het waarschijnlijk beter dat u elders hulp zoekt.

Om inzicht te krijgen in het percentage dat voor u vergoed zal worden, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Vraagt u naar het vergoedingspercentage voor niet gecontracteerde GGZ aanbieders.

Contracten 2024

Baby Blij heeft voor 2024 een overeenkomst gesloten met de volgende zorgverzekeraars:
– ASR Ditzo
– Caresq
– DSW
– OWM Zorg en Zekerheid
– VGZ

Contracten 2023

Baby Blij heeft voor 2023 een overeenkomst gesloten met de volgende zorgverzekeraars:
– DSW
– Caresq
– OWM Zorg en Zekerheid
– ASR/Ditzo

Contracten 2022

Baby Blij heeft een overeenkomst gesloten met de volgende zorgverzekeraars:
– ASR Ditzo
– DSW
– Menzis
– Caresq
– ENO
– OWM Zorg en Zekerheid

Dit alles geldt niet voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Vergoeding Jeugd

De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (jeugd GGZ). Baby Blij brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont. 

Baby Blij heeft contracten afgesloten met alle gemeenten die aangesloten zijn bij Zorg in Regio Hart van Brabant, hieronder valt tevens gemeente Tilburg. Twijfelt u eraan of uw kosten vergoed worden? Neem voor meer informatie over contact op 06-48963320 of door een e-mail te sturen naar  info@baby-blij.nl.

Eigen bijdrage

Behandelingen voor Jeugd GGZ (tot 18 jaar) vallen onder de Jeugdwet vanaf 2015. Daarvoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Een afspraak afzeggen

U kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen of mailen naar uw behandelaar of het algemene nummer (06-48963320 , info@baby-blij.nl).

Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een “no-show,” brengt Baby Blij € 60,- bij u in rekening. Wanneer dit gebeurt bij een afspraak met de psychiater is dit  €100. Dit gebeurt niet gelijk de eerste keer, maar wel als er sprake is van een tweede no show.

Zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt in het geval van een jeugd dossier dan niet naar de gemeente verstuurd of naar de verzekeraar bij een volwassen dossier, maar naar u zelf.

De tarieven hiervoor zijn:

Onderzoek:

afhankelijk van de grootte van het onderzoek en onderzoeksvraag zal dit bepaald worden. Enige indicatie:

  • IQ onderzoek (350 euro)
  • ADHD onderzoek (1000 euro)
Behandeling:
  • Maatschappelijk werkster 70 euro per uur  (consult van 45 minuten)
  • (GZ) psycholoog 100 euro per uur  (consult van 45 minuten)
  • Psychotherapeut 115 euro per uur (consult van 45 minuten)
  • Psychiater 155 euro per uur  (consult van 45 minuten)
Supervisie

Supervisie kan in het kader van een GZ-opleiding of in het kader van BAPD, SKJ of NIP registratie. Tarieven zijn afhankelijk van duur, aantal deelnemers en inhoud. Neen hiervoor contact op met Anique de Beyn via het algemene telefoonnummer of stuur een e-mail naar info@baby-blij.nl.