Klachten

Mochten jullie niet tevreden zijn laat ons dat vooral horen, daar leren wij van. Een klacht kan onder andere gaan over de gang van zaken bij een intake of beëindiging van de hulpverlening of therapie, over het gedrag van het personeel of over praktische zaken zoals vergoedingen.

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.    

Een klacht kan schriftelijk, per mail of via de website worden ingediend, wanneer het om een kind gaat, door de ouders en/of vertegenwoordigers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon wel machtigen.

Hoe een klacht in te dienen?

Stap 1:
U bespreekt de klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker. Indien u hier niet uitkomt volgt stap 2.

(U kunt zich altijd richten tot de De GeschillenComissieZorg. Onze ervaring leert dat zij u waarschijnlijk eerst zullen vragen de klachtenprocedure van de praktijk te doorlopen.

Stap 2:
U bespreekt de klacht met de Klachtenfunctionaris (KF), die bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. 

Stuur uw klacht naar: Bahar Bakhshayeshgar, e-mail: bahar@baby-blij.nl

Indien u niet tot een oplossing kan komen kunt u naar stap 3.

Stap 3a:
Cliënten ouder dan 18 jaar. Volwassen vallen onder de Wkkgz (Wet kwaliteit,klachten en geschillen zorg). U dient een klacht schriftelijk of per e-mail in bij een onafhankelijke geschillencommissie via de volgende website: DeGeschillenComissieZorg. Let op: met deze keuze zijn mogelijk kosten gemoeid.

Stap 3b:
Cliënten jonger dan 18 jaar. Deze vallen onder de Jeugdwet. U dient een klacht schriftelijk of per e-mail in bij de externe klachtencommissie van Baby Blij. Dit adres is op dit moment nog niet bekend, dit kunt u opvragen bij mevr. Bahar Bakhshayeshgar e-mail: bahar@baby-blij.nl. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Bahar Bakhshayeshgar, te bereiken op het Baby Blij telefoonnummer.