Diensten

Diagnostiek

Eventueel met behulp van diagnostiek kunnen we vaststellen wat er aan de hand is. Dit kan diagnostiek zijn gericht op jou of je partner. Ook kan het gericht zij op je kind of op de interactie tussen ouders en kind(eren). Hiervoor worden testen afgenomen, observaties gedaan en worden vragenlijsten ingevuld.

Behandeling

Binnen Baby Blij worden diverse behandelmethoden toegepast, een uitgebreid overzicht hiervan vind je bij werkwijzen.

Begeleiding

Er kan begeleiding plaatsvinden om te ondersteunen bij de hechting en interactie met jullie kind(eren). Een ander doel kan zijn opvoedingsondersteuning. De begeleiding gaat lekker praktisch aan de slag om zaken in het dagelijks leven aan te leren.